Vilkår for leje af bæreredskaber

Viklenørd, ejet og kørt af Mette Stig-Wolff, er ikke producent eller sælger af bæreredskaber, men kun formidler. Dette betyder at fejl og mangler rettes mod producenten eller sælgeren af redskabet. OBS: Bæreredskabet må ikke benyttes i forbindelse med farlige og/eller ulovlige aktiviteter. Bæreredskabet er i god stand og fuldt funktionsdygtig, men lejeren gøres opmærksom på at der er tale om udlejning af brugte bæreredskaber. Ved leje af et eller flere bæreredskaber fra viklebiblioteket styret af Viklenørd (fremadrettet omtalt som viklebiblioteket) accepterer lejeren følgende:
 • Lejeren har en undersøgelsespligt ved modtagelse af bæreredskabet og har en frist på 24 timer til at melde eventuelle fejl og mangler ved bæreredskabet. Indsigelsesperioden starter på det tidspunkt bæreredskabet er afhentet i pakkeshop. Derefter taber lejeren retten til at komme med indsigelser omkring standen af bæreredskabet.
 • Indsigelse skal sendes enten på mail til viklenoerd@viklenoerd.dk eller via Viklenørds facebook, facebook.com/Viklenoerd
 • Lejeren har også undersøgelsespligt umiddelbart inden forsendelse af bæreredskabet.
 • Lejeren har fuldt ansvar for viklen i lejeperioden. Dette inkluderer:
  • Bæreredskabet skal bruges som det er berettiget til. Dette betyder bl.a. at det ikke skal bruges som hængekøje eller som slyngegynge, eller på andre måder bruges som andet end et bæreredskab til et barn.
  • Bæreredskabet skal ikke køres gennem ringe, flettes, laves donut af eller andre blødgøringsmetoder, med mindre andet er aftalt på skrift med bestyreren af viklebiblioteket, Mette Stig-Wolff.
 • Ved pulls og/eller knækkede tråde skal Mette Stig-Wolff kontaktes hurtigst muligt på mail (viklenoerd@viklenoerd.dk), hvorefter der aftales hvorvidt det er forsvarligt stadig at bruge bæreredskabet. Indtil andet er aftalt, må bæreredskabet ikke anvendes. Eventuelle udgifter til udbedring af pulls og/eller knækkede tråde dækkes af lejer.
 • Ved pletter der ikke går af ved almindelig og forsigtig aftørring med våd klud (uden sæbe), kontaktes Mette Stig-Wolff hurtigst muligt. Bæreredskabet må ikke vaskes, hverken i maskinen eller i hånden, uden forudgående skriftlig aftale med Mette Stig-Wolff.
 • Hvis bæreredskabet er blevet beskadiget, mens det har været hos lejeren, i sådan en grad at det ikke længere er forsvarligt at bruge det som bæreredskab, betaler lejeren hvad der svarer til retailværdien af bæreredskabet, altså hvad det ville koste at anskaffe et nyt bæreredskab af samme type og kvalitet.
 • Dyr må ikke bæres i bæreredskaberne. Derudover, af hensyn til fremtidige lejere, skal bæreredskaberne holdes uden for rækkevidde af dyr.
 • Der må ikke ryges i nærheden af bæreredskaberne.
 • Velcro må ikke komme i kontakt med bæreredskaberne, da dette kan skabe mange pulls, der er meget svære at udbedre.
 • Lejer er forpligtet til at returnere bæreredskabet med GLS. Vælger lejer at bruge andre fragtvirksomheder end GLS, er lejer forpligtet til at erstatte værdien af bæreredskabet, i tilfælde af bortkomst, beskadigelse, m.m.
 • Lejeperioden på 4 uger starter den dag bæreredskabet ankommer til den valgte pakkeshop, uagtet om pakken bliver hentet den dag eller ej. 4 uger efter ankomst til pakkeshoppen skal bæreredskabet sendes videre/tilbage. Mette Stig-Wolff kontaktes i god tid inden denne dato, for at få adresse til videre forsendelse.
 • Hvis overlevering af bæreredskabet sker personligt, starter lejeperioden på 4 uger på overleveringsdagen. 4 uger efter overlevering skal bæreredskabet sendes videre/tilbage. Mette Stig-Wolff kontaktes i god tid inden denne dato, for at få adresse til videre forsendelse.
 • Lejer betaler selv porto frem og tilbage.